JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. advokát a zapsaný mediátor
 • Úřední hodiny:
 • pondělí 13:00 - 16:00 Vysoké Mýto
 • úterý 8:00 - 16:00 Vysoké Mýto
 • středa 9:00 - 15:00 Choceň
 • čtvrtek 8:00 - 12:00 Vysoké Mýto
 • pátek 8:00 - 14:30 Vysoké Mýto
 • popřípadě dle dohody s klienty
 • Telefon:
 • +420 465 422 797
 • +420 723 810 825

Poskytované služby

Advokátní kancelář JUDr. Evy Vaňkové, Ph.D. poskytuje právní služby ve většině oborů platného práva České republiky, mezi něž patří zejména:

OBČANSKÉ PRÁVO

 • převody nemovitostí (nemovitých věcí)
 • závazkové právo (smlouvy)
 • věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo)
 • vymáhání pohledávek
 • oddlužení (osobní bankrot) a další způsoby řešení dluhů a exekucí
 • bytové právo - nájemní vztahy
 • převody bytů do osobního vlastnictví
 • advokátni úschova peněz

OBCHODNÍ PRÁVO:

 • obchodní závazkové právo (smlouvy mezi podnikateli a obchodními společnostmi)
 • vymáhání pohledávek z obchodně právních vztahů
 • právo obchodních společností a družstev
 • zakládání a změny obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti)
 • zápisy do obchodního rejstříku

PRACOVNÍ PRÁVO:

 • vypracování pracovně-právních dokumentů
 • tvorba kolektivních smluv
 • kolektivní vyjednávání na straně zaměstnavatele
 • právní poradenství společnostem a družstvům
 • advokátní úschova peněz

RODINNÉ PRÁVO:

 • rozvody manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi a mezi manžely
 • úprava styku rodičů s nezletilými dětmi

TRESTNÍ PRÁVO:

 • obhajoba osob v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • uplatňování nároků na náhradu škody
 • obhajoba v přestupkovém řízení
 • zastupování poškozených v přestupkovém řízení

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ:

 • poskytování právních porad
 • zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
 • zastupování v řízení před správními orgány a úřady
 • zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
 • sepis smluv a jiných listin
 • zastupování v insolvenčním řízení

Aktuality

Kontaktní informace


Doručovací adresa (sídlo): Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

E-mail: kancelar@akvankova.cz

ID datové schránky: qyadwch

IČO: 66233861

DIČ: CZ-6762241607

Po dohodě možnost poskytování právních služeb přímo v prostorách klienta.

Advokát je plátcem DPH

Pobočky


Kontaktní osoba: JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.

GSM: +420 723 810 825

Vysoké Mýto

Adresa: Komenského 92, Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00-16:00

Úterý 8:00-16:00

Čtvrtek 8:00-12:00

Pátek 8:00-14:30

Jinak dle dohody s klienty

Tel: +420 465 422 797

Choceň

Adresa: Dolní 222, 565 01 Choceň

Úřední hodiny:

Středa 9:00-15:00

Jinak dle dohody s klienty

Praha

Adresa: Palác YMCA, Na Poříčí čp. 12, Praha 1, 5. patro, kancelář 551

Úřední hodiny:

Dle dohody s klienty

Kancelář mediátora

Adresa: Komenského 92, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., zapsaný mediátor, kouč

GSM: +420 723 810 825

E-mail: kancelar@akvankova.cz

Co je to mediace?

Pro mediátory je klíčovou schopností a dovedností umění komunikovat v náročných situacích, při konfliktech, sporech apod. Nejznámějším guru a průkopníkem v této oblasti je David Gruber. V textech se dočtete, proč mnoho mediátorů vychází z jeho poznatků, čte jeho knihy a absolvuje jeho kurzy.

Expertíza prof. Smékala je zde:
https://akvankova.cz/ExpertizaProfSmekala.pdf

Otevřený dopis je zde:
https://akvankova.cz/ODopisTDP.pdf

 • Úřední hodiny:
 • úterý 9:00 - 15:00
 • popřípadě dle dohody s klienty
 • Telefon:
 • +420 465 422 797
 • +420 723 810 825

Kontaktujte nás

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.


Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle Nařízení o ochraně osobních údajů.