Řešení sporů máte ve svých rukou. Poradíme a pomůžeme Vám ve většině oblastí práva.

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D.

advokát a zapsaný mediátor

ADR – mediace a právo spolupráce

Kvůli sporům nemusíte chodit k soudu. Řešení Vašich problémů je ve Vašich rukou.

ADR (Alternative Dispute Resolution), neboli alternativní řešení sporů, je soubor metod poskytující moderní, rychlou a nákladově efektivní cestu k vyřešení konfliktů mimo soudní síň. Dvěmi hlavními metodami ADR jsou mediace a právo spolupráce.

Mediace

Mediace je proces, ve kterém zprostředkovatel (mediátor) pomáhá stranám sporu komunikovat a hledat společné nejlepší řešení. Mediátor je neutrální a nestranný, a jeho úlohou je vést dialog mezi stranami, pomáhat jim porozumět svým zájmům a potřebám, a hledat možnosti, jak dosáhnout dohody. Mediace je dobrovolná a strany mají kontrolu nad výsledkem procesu.

Právo spolupráce

Právo spolupráce je metoda, kde každý z klientů je zastoupen vlastním advokátem vyškoleným v mediačních technikách. V právu spolupráce narozdíl od mediace poskytuje každý z advokátů větší míru právního poradenství svému klientovi a advokáti více zasahují do samotného vyjednávání.


JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., je zapsaný mediátor s letitou praxí v oboru a procesem Vás zkušeně provede.

O ADR si můžete poslechnout také v rozhovoru Co je to mediace a ADR?

Chcete-li mediaci či právo spolupráce pro řešení Vašich sporů vyzkoušet či se dozvědět více, neváhejte nás kontaktovat.

Právní služby

Ať už potřebujete sepsat smlouvu, prodat nemovitost, vyřešit rozvod manželství humánní cestou, zapsat do obchodního rejstříku či provést libovolný další běžný právní úkon, rádi Vám pomůžeme.

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D., je zkušená v širokém spektru právních disciplín, včetně občanského, pracovního, trestního, obchodního a rodinného práva. Nabízíme komplexní právní řešení a poradenství přizpůsobené Vašim potřebám.


převody nemovitostí (nemovitých věcí)
závazkové právo (smlouvy)
věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo)
vymáhání pohledávek
oddlužení (osobní bankrot) a další způsoby řešení dluhů a exekucí
bytové právo – nájemní vztahy
převody bytů do osobního vlastnictví
advokátni úschova peněz

vypracování pracovně-právních dokumentů
tvorba kolektivních smluv
kolektivní vyjednávání na straně zaměstnavatele
právní poradenství společnostem a družstvům
advokátní úschova peněz

sepis návrhu na povolení oddlužení
zastupování v insolvenčním řízení

rozvody manželství
vypořádání společného jmění manželů
úprava vyživovacích povinností mezi rodiči a dětmi a mezi manžely
úprava styku rodičů s nezletilými dětmi

obhajoba osob v trestním řízení
zastupování poškozených v trestním řízení
uplatňování nároků na náhradu škody
obhajoba v přestupkovém řízení
zastupování poškozených v přestupkovém řízení

poskytování právních porad
zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
zastupování v řízení před správními orgány a úřady
zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
sepis smluv a jiných listin

Ceník

Hodinová sazba je stanovena po dohodě s klientem na začátku spolupráce.

Postupujeme převážně dle advokátního tarifu, tedy sazba je stanovena zejména dle náročnosti případu (a příp. situace klienta).

Kontaktní informace

Email
kancelar@akvankova.cz

Telefon
+420 723 810 825

Pobočky a otevírací doba

Pobočka Vysoké Mýto
Komenského 92
Pražské Předměstí

Otevírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
10-16
13-17
13-17
13-17
10-13
Kdykoliv po dohodě s klienty

Pobočka Kamenice nad Lipou
MěÚ v Kamenici nad Lipou
Nám. Čsl. armády 52
přízemí, dveře číslo 3/C

Otevírací doba
Dle dohody s klienty


Sociální média

Napište nám

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle GDPR a našimi podmínkami ochrany dat.

O nás

Portrét Evy Vaňkové

JUDr. Eva Vaňková, Ph.D. je advokát a zapsaný mediátor.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde také získala Ph.D.

Má již více než 30 let advokátní praxe a více než 15 let praxe v mediaci, přičemž praktické znalosti v obou odvětvích doplňuje o teoretické poznatky na odborných konferencích zaměřených na mimosoudní řešení sporů (vedle práva také mediace, collaborative law, collaborative practice, psychoterapie, coaching, supervize či interdisciplinární spolupráce) po celém světě.

Angažuje a vzdělává se také v několika organizacích, např. Unie rodinných advokátů, Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, Asociace žen právniček, Dalet, Coachingplus, Narativ, Institut transformativní mediace, Institut transformace konfliktu a další. Dlouhodobě také spoluorganizuje Josefské sympozium.

Od roku 2010 vyučuje na univerzitě v Pardubicích (základy práva a interdisciplinární spolupráci).

Má ráda cestování, zahradničení a hudbu (zpívá v pěveckém sboru Otakar Vysoké Mýto).